Naše firma

Historie firmy

Společnost H&P Account Tax Consulting a.s. zahájila svou činnost v roce 2013. Již v devadesátých letech však členové vedení společnosti poskytovali daňové a účetní služby, naše praxe tak pokrývá téměř celé porevoluční období. Jsme členem Komory daňových poradců ČR a zapsáni na seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství. Zároveň se hlásíme k etickému kodexu daňových poradců. Náš tým tvoří přibližně 15 lidí, přičemž vedle účetních zahrnuje také 2 daňové poradce a advokáta externistu.

Naše daňová kancelář komplexně analyzuje každý účetní a obchodní případ našich klientů, přičemž zohledňujeme daňové a právní aspekty, specifické potřeby a cíle každého klienta. Naším cílem je najít nejefektivnější řešení pro minimalizaci daňových povinností klientů, využívajíc přitom všechny možnosti nabízené českým a mezinárodním právním rámcem. Kromě účetních a daňových služeb poskytujeme také právní a obchodně-ekonomické poradenství, abychom chránili práva a podporovali podnikání našich klientů.

Podnikatelské subjekty čelí neustálým změnám v legislativních požadavcích na evidenci činnosti, vyplývajících z domácích i evropských zákonů. Tato legislativa se často mění, což může být pro mnohé subjekty složité. Naši klienti se však vždy mohou spolehnout na včasné upozornění, v případě, že k takovým změnám má dojít. Náš tým neustále sleduje aktuální a diskutované legislativní změny, aby mohl vždy jednat v souladu s aktuálními i budoucími právními předpisy. Tento proaktivní a pozorný přístup aplikujeme i při vyřizování klientův záležitostí, čímž se vyhýbáme mnoha potížím a potenciálním škodám.

Náš tým

Ing. Miroslav Řehounek
Daňový poradce
miroslav.rehounek@hpaccount.cz
+420 777 000 944
Ing. Radka Laurincová
Daňová poradkyně
radka.laurincova@hpaccount.cz
+420 608 401 071
Martin Gruszka
Hlavní účetní
martin.gruszka@hpaccount.cz
+420 776 631 456
Mgr. Jana Samková
Spolupracující advokát
jana.samkova@hpaccount.cz
+420 607 675 188
Ing. Šárka Urbańczyková
Vedoucí účetní
sarka.urbanczykova@hpaccount.cz
+420 605 232 882
Mgr. Gražyna Prószkowska
Finanční ředitelka
grazyna.proszkowska@hpaccount.cz
+420 730 562 234
Ing. Věra Sniegoňová
Účetní
vera.sikorova@hpaccount.cz
+420 605 232 885
Ing. Monika Wojtylová
Účetní
monika.wojtylova@hpaccount.cz
+420 605 232 881
Jaroslava Wdowková
Mzdová účetní
jaroslava.wdowkova@hpaccount.cz
+420 731 104 414
Ing. Lýdie Kluzová
Účetní
lydie.kluzova@hpaccount.cz
+420 605 232 884
Ing. Marie Walachová
Účetní
marie.walachova@hpaccount.cz
+420 603 488 097
Jana Labajová
Účetní
jana.labajova@hpaccount.cz
+420 608 710 445
Bc. Ivana Byrtusová
Účetní
ivana.byrtusova@hpaccount.cz
+420 605 232 883
Sylvie Michálková
Asistentka
sylvie.michalkova@hpaccount.cz
+420 775 579 585

N R

Mgr. Natasza Recmanioková
Asistentka
natasza.recmaniokova@hpaccount.cz
+420 731 626 984