H&P Account Tax Consulting

Daňová a účetní kancelář, která poskytuje i právní a obchodně‑ekonomické poradenství

Naše služby

Externí vedení účetnictví

Zajistíme vám vedení účetnictví pro právnické i fyzické osoby včetně závěrkových prací a zpracování všech souvisejících daňových tvrzení.

Daňové poradenství

Poskytneme vám kompletní poradenství v oblasti daní, včetně zastupování před správcem daně, přípravy odborných stanovisek či analýz v oblasti daňového práva a zpracování příslušných daňových přiznání.

Poskytování sídel

Svým klientům jsme schopni zajistit sídlo a veškerou s tím spjatou administrativu poštovní i datové schránky.
O nás

Společnost H&P Account Tax Consulting a.s. zahájila svou činnost v roce 2013. Již v devadesátých letech však členové vedení společnosti poskytovali daňové a účetní služby, naše praxe tak pokrývá téměř celé porevoluční období. Jsme členem Komory daňových poradců ČR a zapsáni na seznamu právnických osob poskytujících daňové poradenství. Zároveň se hlásíme k etickému kodexu daňových poradců. Náš tým tvoří přibližně 15 lidí, přičemž vedle účetních zahrnuje také 2 daňové poradce a advokáta externistu.

Naše daňová kancelář komplexně analyzuje každý účetní a obchodní případ našich klientů, přičemž zohledňujeme daňové a právní aspekty, specifické potřeby a cíle každého klienta. Naším cílem je najít nejefektivnější řešení pro minimalizaci daňových povinností klientů, využívajíc přitom všechny možnosti nabízené českým a mezinárodním právním rámcem. Kromě účetních a daňových služeb poskytujeme také právní a obchodně-ekonomické poradenství, abychom chránili práva a podporovali podnikání našich klientů.

Podnikatelské subjekty čelí neustálým změnám v legislativních požadavcích na evidenci činnosti, vyplývajících z domácích i evropských zákonů. Tato legislativa se často mění, což může být pro mnohé subjekty složité. Naši klienti se však vždy mohou spolehnout na včasné upozornění, v případě, že k takovým změnám má dojít. Náš tým neustále sleduje aktuální a diskutované legislativní změny, aby mohl vždy jednat v souladu s aktuálními i budoucími právními předpisy. Tento proaktivní a pozorný přístup aplikujeme i při vyřizování klientův záležitostí, čímž se vyhýbáme mnoha potížím a potenciálním škodám.

Jsme tu pro vás

info@hpaccount.cz

Napsat e-mail

+420 775 579 585

Po-Pá, 8:00 - 16:00

H&P Account Tax Consulting a.s.
Havlíčkova 190/12
737 01 Český Těšín
ID datové schránky: dqrxqij
IČ: 01919270
DIČ: CZ01919270